บริการบันทึกข้อมูล

รูปแบบการให้บริการ

บริการบันทึกข้อมูล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และดีที่สุด พร้อมทั้งระบบตรวจสอบความถูกต้อง

ปฏิบัติงานที่หน่วยงานลูกค้า

คือ การให้บริการบันทึกข้อมูลภายในสถานที่ของลูกค้า โดยเราจะส่งเจ้าหน้าที่ และนำอุปกรณ์ไปติดตั้งภายในองค์กรของลูกค้าเพื่อบันทึกข้อมูล (เหมาะสำหรับองกรณ์ที่มีพื้นที่ และไม่สามารถนำข้อมูลออกมาบันทึกภายนอกได้)

ปฏิบัติงานที่บริษัทฯ

เราจะนำเอกสารมาบันทึกข้อมูลที่บริษัท โดยเราจะจัดรถเข้าไปรับเอกสารที่องค์กรของลูกค้าเพื่อมาดำเนินการบันทึกข้อมูล เมื่อปฏิบัติงานเสร็จทางเราจะจัดส่งเอกสารคืนลูกค้าตามเดิม มีการตรวจรับเอกสารและมีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม.

บริการบันทึกข้อมูลแบบใดบ้าง?

บริการบันทึกข้อมูลอย่างมืออาชีพ เรา คือ ผู้ให้บริการบันทึกข้อมูลโดยทีมงานมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 15 ปี

 • บริการบันทึกข้อมูลเป็นรายแฟ้ม
 • บริการบันทึกข้อมูลแบบรายวัน และรายเดือน
 • บริการบันทึกข้อมูลทั้งโครงการระยะสั้น และระยะยาว
 • บริการเขียนโปรแกรม เพื่อใช้ในการทำงานบันทึกข้อมูลเฉพาะงานได้
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำไมต้องเลือกบันทึกข้อมูลกับเรา ..?

เหตุผลที่คุณควรมาใช้บริการบันทึกข้อมูลกับเรา

เราให้บริการบันทึกข้อมูล และตรวจ QC ให้กับลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และรวดเร็วมากที่สุด

มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 15 ปี

เรามีประสบการณ์การให้บริการบันทึกข้อมูล ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนมากกว่า 15 ปี

ให้บริการส่วนงานราชการมากกว่า 10 ปี

เราได้รับความไว้ว่างใจจากหน่วยงานราชการมากกว่า 10 ปี ด้วยการให้บริการที่เป็นไปตามข้อกำหนด

ให้บริการบันทึกข้อมูล อย่างครบวงจร

บริการบันทึกข้อมูลแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องทั้งก่อนและหลังการบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีเพื่อการบันทึกข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ

เราได้พัฒนาเทคนิคการบันทึกข้อมูล เพื่อช่วยให้การทำงานบันทึกข้อมูลนั้นถูกต้อง และแม่นยำมากที่สุด โดยระบบต่อไปนี้

 • ระบบ Double QC ช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human Error) ด้วยการ QC ถึง 200%
 • ระบบพิสูจน์อักษร เราใช้ระบบพิสูจน์อักษรที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ เพื่อช่วยในการ QC การบันทึกข้อมูลได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อดีที่ต้องมาใช้บริการบันทึกข้อมูล

สิ่งสำคัญที่สุดที่เราตระหนักอยู่เสมอ คือความปลอดภัยของข้อมูลภายในเอกสารของลูกค้า เอกสารที่เป็นความลับจะไม่ถูกเผยแพร่

 • ระบบ Software และระบบ IT มีการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อความรวดเร็ว และปลอดภัยของข้อมูล
 • ลดต้นทุนด้าน Software และ Hardware
 • เรามีเจ้าหน้าที่ ที่เชี่ยวชาญด้านการบันทึกข้อมูล ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย
 • มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่มีคุณภาพ
 • กำหนดระยะเวลาดำเนินงานอย่างชัดเจน ทำให้ลูกค้าได้รับงานตรงตามเวลา
 • เจ้าหน้าที่ผ่านการทดสอบ และอบรมแบบมืออาชีพ
 • มีการรับประกันงานบันทึกข้อมูลนานถึง 1 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม