10 เทคโนโลยีงานสแกนเอกสาร ช่วยให้การสแกนเอกสารของคุณง่ายขึ้น

เครื่องสแกนเอกสาร หรือที่ส่วนใหญ่เรียกกันว่า Scanner เป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเอกสารกระดาษให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล เพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน หรือสะดวกในการจัดเก็บ โดยซอฟต์แวร์ที่ใช้ดูแลในเรื่องของงานเอกสารโดยตรง วันนี้เรานำเทคโนโลยีของเครื่องสแกนเอกสารว่ามีอะไรบ้าง? และสิ่งไหนที่เราควรรู้บ้างเกี่ยวกับเครื่องสแกนเอกสาร

เทคโนโลยีของเครื่องสแกนเอกสาร เราควรพิจารณาเทคโนโลยีอะไรบ้างหากจะตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสแกนเอกสารสักเครื่อง เพื่อช่วยให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว โดยมีเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้

เทคโนโลยีงานสแกนเอกสาร

1. เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Charge Coupled Device

เครื่องสแกนเอกสารที่มักนิยมใช้ในงานสแกนเอกสารนั้น ส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยี CCD เพื่อเข้ามาทำการโฟกัสภาพได้อย่างแม่นยำ และดูมีมิติมากกว่า ซึ่งจะทำให้คุณภาพของงานที่ได้ออกมานั้นคมชัด

2. เทคโนโลยีการแบ่งไฟล์อัตโนมัติ

เครื่องสแกนเอกสารในท้องตลาดส่วนใหญ่ จะใช้การสแกนเอกสารโดยใช้เทคโนโลยีแบ่งไฟล์อัตโนมัติ เพื่อความถูกต้อง ความสะดวก และรวดเร็วในการสแกนเอกสารจำนวนมาก เพราะด้วยระบบการสแกนแบบ Batch Scan ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างตัวเครื่อง พร้อมด้วยซอฟต์แวร์การสแกนเอกสารที่แบ่งไฟล์เอกสารแบบอัตโนมัติโดยการใช้บาร์โค้ด ทำให้หมวดหมู่เอกสารที่ถูกสแกนออกมาแล้วนั้นสะดวกสบายยิ่งขึ้น

3. เทคโนโลยีการป้อนเอกสารต้นฉบับอัตโนมัติ

หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Automatic Document Feeder หรือชุดป้อนกระดาษอัตโนมัติ เป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัดเวลาในการสแกนได้อย่างมาก เพราะไม่จำเป็นต้องป้อนกระดาษทีละแผ่นอีกต่อไป เมื่อต้องการสแกนเอกสารจำนวนมาก ๆ ก็เพียงแค่ใส่เอกสารแล้วปล่อยให้เครื่องสแกนเอกสารทำหน้าที่มันต่อไป

4. เทคโนโลยีการป้องกันการซ้อนกันของกระดาษในขณะที่ป้อนกระดาษแบบอัตโนมัติ

เครื่องสแกนเอกสารส่วนใหญ่จะมีเทคโนโลยีการป้องกันการซ้อนกันของกระดาษ ในขณะที่ป้อนกระดาษลงไปอัตโนมัติ โดยที่ชุดป้อนกระดาษ ADF โดยการใช้เทคโนโลยีการหมุนสวนทางของลูกยาง จากจุดจ่ายกระดาษอัตโนมัตินั่นเอง ทำให้การป้องกันกระดาษซ้อนทับกันได้อย่างอัจฉริยะ

5. เทคโนโลยีระบบป้องกันกระดาษซ้อน และหยุดการทำงานอัตโนมัติ

เทคโนโลยีนี้ถูกสร้างมาเพื่อป้องกันปัญหาการป้อนเอกสาร ที่พร้อม ๆ กันหลาย ๆ แผ่น อาจทำให้งานสแกนผิดพลาด จึงต้องมีการใช้ระบบนี้เข้ามาช่วยเหลือเพื่องานสแกนที่นำมาใช้ จะมีระบบการตรวจจับเอกสารซ้อนแผ่น โดยตรวจสอบจากความหนา และขนาดของกระดาษ เพื่อการสแกนเอกสารที่ถูกต้อง และแม่นยำ พร้อมทั้งมีระบบหยุดการทำงานของการป้อนกระดาษทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายของกระดาษต้นฉบับ เวลาที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไป ขัดจังหวะของการสแกน เป็นต้น

สนใจบริการสแกนเอกสาร และบันทึกข้อมูล โทร.02-551-2097 กด 601

6. เทคโนโลยีการสแกนหน้าหลังแบบต่อเนื่อง

เทคโนโลยีนี้จะมีใช้ในเครื่องสแกนเอกสารบางรุ่น โดยการติดตั้งชุดเซนเซอร์รับภาพทั้ง 2 ชุด ของเครื่องสแกนเอกสาร ที่สามารถสแกนเอกสารได้ทั้งด้านหน้า และด้านหลังไปพร้อม ๆ กัน หรือที่เรียกว่า Duplex เป็นการป้อนกระดาษเพียงครั้งเดียว แต่สามารถสแกนได้ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง ซึ่งทำให้การสแกน และจัดอันดับของเอกสารทำได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น

7. เทคโนโลยีของการแก้ไขการเอียงของเอกสาร

เทคโนโลยีนี้เป็นการแก้ไขความเอียงของภาพ เนื่องมาจากความผิดพลาด หรือความเสี่ยงของจุดศูนย์กลางของกระดาษ ของการป้อนเอกสารโดยอัตโนมัติ เพื่อทำให้ภาพถ่ายที่เอียง ดูตรงมากขึ้น และสวยงามยิ่งขึ้น

8. เทคโนโลยีการปรับขนาดอัตโนมัติ

เทคโนโลยีการปรับขนาดเอกสารอัตโนมัตินี้ดีมาก เพราะช่วยให้สามารถสแกนเอกสารพร้อมกันได้หลายขนาดด้วยกัน โดยที่ไม่ต้องกำหนดขนาดก่อนการสแกนเลย เพราะระบบจะทำการเลือกปรับขนาดของกระดาษที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ

9. เทคโนโลยีการตรวจสอบกระดาษสี หรือขาวดำ โดยอัตโนมัติ

เทคโนโลยีนี้จะสามารถตรวจสอบรูปภาพที่เป็นภาพสี และขาวดำ สามารถปรับโหมดของการสแกนภาพให้เหมาะสมกับต้นฉบับได้โดยอัตโนมัติ เช่น ถ้าภาพสีก็จะปรับให้เป็นภาพสี ถ้าเป็นภาพของเอกสารที่เป็นแถบขาวดำ ก็จะถูกปรับให้เป็นรูปภาพขาวดำโดยอัตโนมัติ เป็นต้น

10. เทคโนโลยีการลบหน้าเปล่าอัตโนมัติ

เทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีของการตรวจสอบ โดยที่จะไม่สแกนเอกสารหน้าเปล่า หรือเอกสารที่ไม่ได้มีข้อความใด ๆ อยู่ภายในเอกสารนั้นแบบอัตโนมัติ ทำให้ลดเวลาในการจัดไฟล์ และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารได้อย่างมาก เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีมาก

สรุป

เทคโนโลยีการสแกนเอกสารทั้งหมดที่เรากล่าวมาแล้วนั้น หวังว่าคนที่มีความสนใจ หรือองค์กรที่ต้องการหาเครื่องสแกนเอกสารดี ๆ ตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด จะได้ประโยชน์ และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีงานสแกนเอกสาร และเพื่อทำความเข้าใจถึงระบบ และความสามารถของเครื่องสแกนเอกสาร เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อเครื่องสแกนเอกสารที่ตรงตามสเปค ความต้องการใช้งานของผู้ใช้งาน

บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ ได้มุ่งเน้นการจัดการแก้ไขปัญหาเอกสารขององค์กรมาอย่างยาวนาน และให้ความสำคัญกับงานด้านเอกสาร เราได้รับการยอมรับจากองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดเล็กมากมาย ยินดีให้คำปรึกษา และจัดการปัญหาด้านเอกสารให้องค์กรของคุณ