ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานที่ผ่านมา

เราให้บริการทั้งภาครัฐ และเอกชนด้วยมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล นโยบายการให้บริการของเรา เราให้ความสำคัญกับงานของลูกค้ามาเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความลับของเอกสาร การรักษาความปลอดภัยของเอกสาร และข้อมูลต่าง ๆ ถือเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมาก

" Document Solution เป็นอีกหนึ่งในโปรดักส์ที่เราภาคภูมิใจ เพราะเราสามารถช่วยเปลี่ยนองค์กรมากกว่า 100 องค์กร จากอนาล็อกไปสู่องค์กรดิจิทัล ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เรามี ไม่ว่าจะเป็น ECM, Computer Vision(AI), Scannning Technic เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ช่วยผลักดันองค์กรของท่านเข้าสู่องค์กรไร้กระดาษได้ "

จักรพันธ์ุ ฤทธิแผลง
CEO , Bang-Up Product Co.,Ltd

" เราทำการออกแบบระบบตั้งแต่ระบบการจัดการเอกสาร ระบบบริหารงานบุคคล หรือแม้กระทั่งโปรแกรมคำนวณเงินเดือน เราคำนึงถึงการใช้งานของผู้ใช้เป็นหลัก ทำให้มั่นใจได้ว่า ท่านจะได้ใช้งานระบบที่ง่าย และครอบคลุมทุกการใช้งานในองค์กร เรียกได้ว่าครบ จบ ที่เดียว พร้อมทั้งบริการแก้ไขปัญหาแบบทันถ่วงที ให้การทำงานของคุณไม่สะดุด "

ศิลา แสงจันทร์ศิริพร
Software Developer , Bang-Up Product Co.,Ltd